TeamForce Module:

Herkennen van hoog-presterende teams

Wat is een hoogpresterend team ?
Wat zijn de specifieke kenmerken ?

U staat op het punt dat te ontdekken.
Daarmee kunt u vervolgens voor uzelf een actieplan opstellen om ook úw team tot een high-performer te ontwikkelen.

Inhoudsopgave

In deze  TeamForce-module “Herkennen van hoog-presterende teams” worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Introductie
 • De juiste signalen; de kenmerken van hoogpresterende teams. (HPT)
 • Meer over deze kenmerken
 • Evalueren van uw eigen team;
  De HPT-Toets
 • Wat vertelt deze HPT-toets u?
 • Uw resultaten beoordelen en vervolgactie plannen
 • Meer over de kenmerken van hoogpresterende teams
 • Werken met de resultaten van de toets
 • Werken aan en training voor continue verbetering
 • Goede voornemens omzetten in daadwerkelijke actie
 • Uw eigen TeamForce-actieplan
 • Samenvatting

 

Wilt u een demonstratie van deze module? Aarzel niet om deze gelijk aan te vragen!

 

p

Inleiding "Herkennen van hoogpresterende teams"

Het muzieknummer wat Carly Simon, “Nobody does it better“, kon net zo goed geschreven zijn voor teams die kunnen worden aangemerkt als high-performers.

Hoogpresterende teams zijn er in soorten en maten. Van kleine productieteams, projectteams, Ondernemingsraden, reguliere afdelingen, tot grote teams van financieel analisten. Na  bestudering van dergelijke teams blijken de karakteristieken en kenmerken vast te stellen te zijn van high performance. Aan de hand van deze kenmerken kan worden bepaald op welke punten verbetering gewenst is.
Bovendien krijgt u goed vergelijkingsmateriaal om te bepalen in hoeverre uw team effectief werkt aan hoge prestaties.

Wat is dan een hoogpresterende team ? Wat zijn dan die kenmerken ?

De karakteristieken en kenmerken van hoogpresterende teams zijn:

 • Besef van doelen
 • Open communicatie
 • Vertrouwen en wederzijds respect
 • Gedeeld leiderschap
 • Effectieve werkprocedures
 • Bouwen op verschillen
 • Flexibiliteit en Aanpassingsvermogen
 • Continue leren

Wees er van doordrongen dat het simpelweg overnemen van de in deze module behandelde kenmerken nog geen garantie is op succes. Het geeft u echter wel voldoende houvast om ook uw team tot hoge prestaties te brengen en te houden.

Hoe kan ik mijn teamprestaties verbeteren?

In deze TeamForece-module zult u dat in detail ontdekken. En daarmee kunt u voor uzelf een actieplan opstellen om ook uw team tot high-performer te ontwikkelen.

k

Praktijkopdrachten

Deze module bevat diverse praktijkopdrachten die u ondersteunen in uw leerproces.
Wanneer u de uitwerking van uw praktijkopdrachten uploadt, zal uw Succes Coach* e.e.a. evalueren en feedback geven.
* U kunt tegen geringe meerprijs voor een aanvullend abonnement op Succes Coaching kiezen. 

Aanvullende TeamForce-modules

Nagenoeg iedere TeamForce-module is aanvullend op deze module.

Wilt u een specifiek advies over module(s) waar u meer TeamForce-training wilt inzetten, dan kunt u aan de hand van de HPT-Toets in deze module gericht uw keuze maken.

Bijlagen en werkmateriaal

In deze TeamForce-module ontvangt u tevens als bijlage(n) en werkmateriaal:

 • Referentie-overzicht modules per kenmerk
 • Uw eigen Actieplan 

Alle modules voor één vaste lage prijs

Continue ontwikkeling m.b.v. een groot aantal TeamForce-modules. U krijgt toegang tot álle modules voor één vaste lage prijs. Qua aantal gebruikers te starten en naar wens uit te breiden.

Succes Coaching

On-Boarding en hulp vanaf de start van een live TeamForce-Coach. En naar uw eigen behoefte de keuze uit verschillende Consultancy Services, afgestemd op de behoefte van uw team.

Wilt u direct aan de slag gaan?

Neem contact op of maak uw account aan