Current Status
Not Enrolled
Price
Volgens abonnement
Get Started
Module
Materials

Inleiding van deze module

 

Het herkennen van hoog-presterende teams.

Het oude nummer wat Carly Simon zong, “Nobody does it better” kon net zo goed geschreven zijn voor teams die kunnen worden aangemerkt als high-performers.

Hoog-presterende teams zijn er in soorten en maten. Van kleine productieteams tot grote teams van financieel analisten. Maar uit bestudering van deze teams blijken de karakteristieken en kenmerken vast te stellen te zijn van high performance.

Bovendien krijgt u goed vergelijkingsmateriaal om te bepalen in hoeverre uw team effectief werkt aan hoge prestaties.

Wees er echter van doordrongen dat het simpelweg over nemen van de in deze module behandelde kenmerken nog geen garantie is op succes. Het geeft u echter wel voldoende houvast om ook uw team tot hoge prestaties te brengen en te houden.

Wat is dan een hoog-presterende team ? Wat zijn dan die kenmerken ?

U staat op het punt dat te ontdekken. En daarmee kunt u voor uzelf een actieplan opstellen om ook uw team tot high-performer te ontwikkelen.

Leerdoelen

 

In deze module:

  • Leert u de kenmerken kennen van hoog-presterende teams
  • Toetst u uw team aan de kenmerken van hoog-presterende teams
  • Maakt u een actieplan om uw team te ontwikkelen tot een hoog-presterende team

 

Gerelateerde onderwerpen

 

​Complementaire modules TeamForce

Nagenoeg elke module is aanvullend op deze module.
Wilt u een specifiek advies over modules waar u meer training in wilt hebben, dan adviseren wij u het overzicht in deze module door te nemen.

Stel gerust uw vraag

 

Aarzel niet om uw vraag te stellen

Heeft u een vraag? Aarzel dan niet om deze aan ons te stellen.
Daarvoor kunt u snel en simpel onderstaand formulier gebruiken.

Dit is heel handig

 

Uw eigen aantekeningen!
Bij ieder hoofdstuk kunt u eigen aantekeningen maken. Deze kunt u ook eenvoudig afdrukken en downloaden.


Praktijkopdrachten:
Er kunnen praktijkopdrachten in een hoofdstuk staan. Uw uitwerking kunt u in uw TeamForce-platform uploaden.

Indien u een abonnement heeft met Succes Coaching, dan krijgt u van uw TeamForce Succes Coach feedback op uw uitwerking van de praktijkopdracht(-en).


Aanvullende informatie:
In diverse modules worden methodes toegepast die wij hier nader toelichten.

  • Wat is Divergeren / Convergeren?
  • De Metaplan Methode
  • Dotmocratie

Wij adviseren u om deze toelichting een keer goed door te nemen.

Onderstaande hoofdstukken maken deel uit van deze module.