15. Observeren van de communicatie

Observeren en analyserenDaar leert u veel van         Nadat u veel over communicatie heeft geleerd, wordt het tijd om in de praktijk hiermee aan de slag te gaan. Dat wil zeggen, we willen u vragen om verschillende communicatie-situaties te...

2. Maak kennis met de communicatieMUUR

Er staat een muur tussenVoorkom misverstanden         Voordat u met de volgende hoofdstukken verder gaat adviseren we u om goed kennis te maken met de communicatieMUUR.Wanneer u zich bewust bent van het bestaan van de communicatieMUUR, zult u ook...

3. Wat is communicatie?

CommunicerenWat is dat eigenlijk?         Communicatie is eenvoudigweg het overbrengen van informatie van de ene plaats, persoon of groep naar een andere. Elke communicatie omvat (minimaal) één afzender, een bericht en een ontvanger. Dit klinkt...

4. Categorieën communicatie

CommunicatieHoe verdeel je dat?         Er zijn een groot aantal manieren waarop we communiceren en er kunnen er op elk willekeurig moment meer dan één voorkomen. De verschillende categorieën communicatie zijn: Gesproken of mondelinge communicatie,...

5. Het communicatieproces

CommunicatieprocesHet gaat niet vanzelf goed         Het proces van interpersoonlijke communicatie kan niet worden beschouwd als iets dat eenvoudigweg ‘gebeurt’. In plaats daarvan moet het worden gezien als een proces waarbij deelnemers...